Om forskjellen mellom å slappe av og å finne sann hvile for kropp og sjel

La deg fylle av Guds Ånd! Refleksjon over søndagens tekster (del 3)

Også dagens andre lesning fra Romerbrevet kan hjelpe oss med å finne sann hvile og dyp fred for kropp og sjel.

Paulus presenterer to ulike konsepter for vårt liv, det ene er styrt av den syndige naturen, det andre av Ånden.

En fin oversettelse av de sentrale versene lyder slik: “Men nå preger Guds Ånd deres liv – siden den bor i dere – og dere er ikke lenger prisgitt deres selvopptatte natur. … Når Kristus bor i dere, er deres legeme fortsatt prisgitt døden på grunn av deres synd. Men Guds Ånd gir dere nytt liv siden Gud har tatt imot dere som sine barn. … Derfor, kjære søstre og brødre, er vi ikke lenger prisgitt vår gamle, menneskelige natur og behøver ikke lenger følge dens ønsker og lyster. Den som følger naturen, er prisgitt døden. Lar du derimot Guds Ånd virke i deg, så dør de selvopptatte ønskene i deg og du vil leve.” (fra tysk, p. Albert Kammermayer, Rom 8, 8-9a.10.12)

‘Å leve etter den syndige naturen’ blir i denne oversettelsen til ‘å være selvopptatt’. Det sikter til mennesker som kun er opptatt av egne overfladiske behov, som tror at de kun kan være lykkelige når de står i midtpunktet og/eller de som har økonomisk suksess og kan kjøpe seg alt de vil ha.

Å følge slike mål i livet er ikke bare tvilsomt i etisk forstand, det er rett og slett veldig krevende fordi alt er avhengig av egen prestasjon og anstrengelse.

Den som lar seg lede av Guds Ånd derimot, vet at et lykkelig og sannferdig liv ikke kan oppnås av egne krefter. Det er en Guds gave! En gave fra Gud som aksepterer oss som sine barn og som elsker oss uten forbehold.

Og dette er da også budskapet av søndagens evangelium (se del 1 og 2 av denne miniserien).

Vil du altså slappe av, dra på ferie og unn deg noe fri tid for å la sjelen hvile.

Men vil du virkelig finne sann hvile, så ty ikke til egne anstrengelser og heller ikke til de fineste ferieprospektene. Ta heller imot Jesu invitasjon og la deg fylle av Hans ånd! Da vil Han gi deg den hvilen som du lengter etter og som setter deg fri.

Tankene er tatt fra p. Walter Mücksteins preken for siste søndag, bilder HHM