Visdom fra pave Frans

Slik elsker Gud å handle

“Herren kan gjøre mye med det lille vi stiller til hans disposisjon. Det ville være godt å spørre oss selv hver dag: “Hva bringer jeg til Jesus i dag?”

Han kan gjøre mye med en av våre bønner, med en gest av nestekjærlighet for andre, selv med en av våre lidelser overgitt til hans barmhjertighet. Våre små ting til Jesus, og han gjør mirakler.

Slik elsker Gud å handle: Han gjør store ting, med utgangspunkt i de små tingene, som vi overgir til Ham.»

Bilde: domradio.de