Ukens pave Frans

Møter i motvind

Herren vet at vårt livs båt er truet av motvind, og at havet vi seiler på ofte er urolig.

Han sparer oss ikke for det harde arbeidet det er å seile, men inviterer oss til å møte utfordringene slik at også de kan bli muligheter til å møte ham.

Pave Frans, august 2023

Foto: Vatican News
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar