St. Josephsøstrenes delegat på FN-miljøkonferanse

Rapport fra INC2: katolsk engasjement mot plastforurensning

Siden temaet er overordnet og så viktig, ble denne artikkelen offentliggjort på bispedømmets hjemmeside katolsk.no. Det er skribent og redaktør for St. Hallvards hjemmesider Helga Haass-Männle som fikk lov til å delta i denne store konferansen. Benytt linken for å lese om FNs intense bestrebelser å få bukt med plastforurensning.