Svindelforsøk

Et våkent menighetsmedlem ble forsøkt svindlet av en person som utgir seg for å være sognepresten vår. Det bes om overføring til en PayPal konto for å “hjelpe med en betaling for kirken”.

Dersom du ser litt nøyere på bildet under så ser du at personen som utgir seg for å være p. Ragnar ikke har en katolsk.no adresse på sin epost – og i tillegg: sognepresten ville uansett aldri be om noe slikt 😂

Vis nettvett og sjekk alltid avsender på epostene du får 😁