Ukens pave Frans

Glede

Tegnet på å møte Herren er glede. Tristhet og frykt derimot, er tegn på avstand fra Gud. De som tar avstand fra Herren er aldri lykkelige, selv om de har en overflod av eiendeler og muligheter til rådighet.

Pave Frans, august 2023
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar