Ukens pave Frans

Barmhjertighetens hus

Barmhjertighetens hus. Disse to ordene inneholder definisjonen av Kirken, som er kalt til å være et hjem der alle er velkomne og alle kan oppleve en kjærlighet som rører og beveger hjertet: Faderens ømme kjærlighet, som vil at vi skal være brødre og søstre i hans hus. 

Pave Frans, september 2023

Foto: Vatican Media
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar