Gratulerer med dagen, kjære biskop Bernt!

Biskop Bernt blir 70 og har nådd “støvets år” (etter eget utsagn)

Vår egen biskop Bernt har fylt 70 år i dag. Det er all grunn for å være takknemlig! De av hans fåreflokk som hadde anledning, feiret festmessen sammen med ham i St. Olav i dag kl. 11.

De som ikke hadde mulighet til å samle seg rundt ham, kunne og kan lese på katolsk.no hva biskopen har sagt i dag i sin tale – om forlatelse, sin preken. Her skal bare et kort utdrag av prekenen trekkes frem:

Det var ikke jeg som ville bli biskop. Det var mektigere viljer enn min som avgjorde den saken. Når det er sagt, må jeg legge til at et mer interessant biskoppelig liv enn mitt, i Oslo, knapt kan tenkes. Her er det pinse hver dag hele året. Alle tungemål og folk er her. I denne kirken kommer den universelle kirke naturlig sammen for å be og feire sakramentene. For en skatt!”

Ja sannelig, kjære biskop Bernt, det er noe som vi kanskje alle opplever i våre menigheter og er veldig takknemlige for. I hver eneste menighet i landet kan man være del av et yrende globalt miljø og kirkeliv. For en flott tanke å koble det mot pinsefesten – pinse hver dag! Så sant og du har absolutt rett: For en skatt! Om vi alle kunne tenke i disse baner!

Vi fra St. Hallvard menighet takker i dag for din trofaste innsats gjennom snart 18 år som Oslo bispedømmets biskop, og ønsker deg Guds velsignelse for de årene som du ennå (må) fortsette(r) i embedet! Og selvsagt ønsker vi det samme også for de årene du får lov til å være pensjonist. Sammen med deg håper vi at du ikke må “gå rett fra skrivebordet til kirkegården” – som en vittig sjel engang har formulert det i ditt nærvær.

Gratulerer med dagen, kjære biskop Bernt!

Bilde og sitatene: katolsk.no