Appell til Caritas-søndag 24. september 2023

Kjære troende,

Den 24. september markeres Caritas-søndag i alle katolske menigheter i Norge. Dette er en viktig dag for Kirken i vårt land, hvor vi får levd ut vår tro ved å vise nestekjærlighet med de som har minst, de som lider av fattigdom, sult, urettferdighet og utenforskap. I dag går all kollekt som samles inn til Caritas’ verdifulle arbeid for mennesker i sårbare situasjoner.

Verden står overfor en matkrise av alarmerende omfang. Prisøkning, krig og ekstremvær fører stadig flere mennesker ut i fattigdom og sult. Både her hjemme og ute i verden.

I møtet med enorme lidelser og store globale utfordringer er det lett å bli motløs og apatisk. Men la oss styrket av troen ikke miste håpet på at vi som fellesskap kan utgjøre en betydelig forskjell i enkeltmenneskers liv.

For småbonden i Uganda som med støtte fra oss, har fått mulighet til å høste nok mat til både seg selv og familien. Så kan deres gave bety forskjellen på liv og død.

For småbarnsmoren, som takket være Caritas i Trondheim, kan pakke en god matpakke til sin datter, uten å være bekymret for hva de skal spise til middag; For henne betyr din gave kanskje mer enn du kan ane.

Alene utrydder ikke dine nestekjærlighetsgjerninger sult i verden. Din støtte skaper kanskje ikke til fred i Ukraina og din gave fjerner ikke fattigdomsutfordringene i Norge.

Alle fortjener et verdig liv. Men dine gaver og forbønn forandrer menneskers liv.

Gjennom Caritas står vi som Kirke side om side med de som lider, og for tusenvis av mennesker er vi der akkurat når vi trengtes som mest.

Tusen takk for din gave – og at du vil hjelpe familier som sliter.

Støtt årets høstaksjon!
Vipps: 93084
Gavekonto: 8200.01.93433 merk «høstaksjonen»

Pengene Caritas får inn i løpet av Høstaksjonen, vil bli brukt der behovene er størst og til tiltak som best vil komme til nytte for mennesker i sårbare situasjoner.