Sykesalving i 11-messen med fem prester

Det handler ikke bare om å ta bort våre plager, men også om å gi oss hvile (p. Henry i sin preken)

I dag fikk de som møtte opp i 11-messen et, sjeldent syn. Alle fem prestene i St. Hallvard var samlet rundt alteret. Grunnen for dette: Kontaktklubben og andre som kommer til 11-messen på onsdager fikk anledning til å ta imot sykesalvingen Og det var mange som tok i mot sakramentet i slutten av messen.

P. Andreas var hovedcelebrant og p. Henry hadde prekenen som vi gjengir nedenfor. P. Hubert leste evangeliet. P. Ragnar var med på å dele ut sykekommunion og vår nye eritreiske prest, abba Mekkonen, prøvde å følge med på en av sine første messer på norsk. Da kom det godt med at han fra før kunne svensk. P. Mekkonen snakker visstnok også engelsk, italiensk og selvsagt eritreisk – og kanskje enda flere språk.

I sin preken forklarte p. Henry sykesalvingen. Han sa: Sykesalvingen er ikke et sakrament bare for dem som er døende eller står i livsfare på grunn av sykdom eller alderdom. Ikke bare disse er skikket til å motta dette sakramentet.

Ofte ble sakramentet begrenset til slikt bruk og ble derfor tidligere kalt ‘Siste Olje’. Først på begynnelsen av 1970-tallet ble det offisielle navnet endret til Sykesalving for å gjenspeile Kirkens første lære om at sakramentet skal gis til dem som er “alvorlig syke”. Dette inkluderer også mentale lidelser. Kirken reserverer ikke sykesalvingen kun for mennesker som er fysisk syke; det er for alle som lider i sinn, kropp eller ånd.

I Matteus 11:28 sier Jesus: «Kom til meg alle dere som sliter og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Så, i dag handler det ikke bare om å ta bort plagene, men om å gi oss hvile. Vi har kommet hit i dag med ulike plager og lidelser: fysiske sykdommer som kreft, depresjon, diabetes, hjertesykdom, og nevrologiske sykdommer som ensomhet, frykt, sinne og mange andre problemer.

Jesus ber oss i dagens evangelium å fornekte alle våre eiendeler. Noen ganger kan disse eiendelene være våre problemer og uforsonlige hjerter. Så la oss ikke tenke for mye, men overgi hele vårt hjerte til Jesus. Og stole på hans helbredende nåde.