En kirke som er “synodal, misjonær og går framover” trenger en teologi som også “går framover”.

Pave Frans’ nye relasjonsteologi kaller til en “Modig kulturrevolusjon og forpliktelse til tverrfaglig dialog i teologien”

Pave Frans har kastet katolsk teologi inn i et åpent rom der den ikke lenger kan bestemme sin egen posisjon utelukkende ut fra kildene Skriften og Tradisjonen. Teologien skal basere seg på et interdisiplinært nettverk av relasjoner og erfaringer, også med ikke-troende.

Det som trengs er «en fundamentalt kontekstuell teologi», skriver paven, «i stand til å lese og tolke evangeliet under de forhold som menn og kvinner lever under daglig, i forskjellige geografiske, sosiale og kulturelle miljøer».

For en uke siden, på 1. november 2023, utstedte pave Frans et «Motu Proprio» (pavelig dekret) med tittelen Ad theologiam promovendam (Om å fremme teologien) som skisserer hvordan teologi i dag «kalles til et vendepunkt, til et paradigmeskifte, til en modig kulturell revolusjon og forpliktelse til dialog.»

«Å fremme teologi i fremtiden kan ikke begrenses til abstrakt gjengivelse av formler og skjemaer fra fortiden,» sier Francis i det nye dokumentet, som foreløpig kun eksisterer på italiensk.

Det følgende gir en kort utforskning av disse trekkene for å hjelpe til med å belyse og verdsette pavens oppfordring til en mer åpen og fremtidsrettet teologi i dag.

Teologiens nye relasjonelle grunnlag: – dialog!

Les videre her

Teksten er basert på artikler fra Christopher Longhurst (CathNews New Zealand) og Tiziana Campisi (Vatican News).

Bilde: Vatican News