Omsorg for vårt indre liv. Pave Frans’ tanker.

Ofte er vi meget påpasselige når det gjelder vårt ytre – vi bryr oss meget om vårt utseende og om gjøre et godt inntrykk på andre. Men Jesus sier at livsklokskap ligger et annet sted. Det er å ta seg av det som er usynlig, å ta seg av vårt hjerte. 

Omsorg for vårt indre liv. For å pleie vårt indre liv må vi lære oss å stanse og lytte til vårt hjerte, blant annet for å kunne vokte våre tanker og følelser. Ofte vet vi ikke hva som er hendt i vårt hjerte i løpet av en dag. Hva skjer i hver av oss?

Ofte er vi meget påpasselige når det gjelder vårt ytre – vi bryr oss meget om vårt utseende og om gjøre et godt inntrykk på andre. Men Jesus sier at livsklokskap ligger et annet sted. Det er å ta seg av det som er usynlig, å ta seg av vårt hjerte. 

Omsorg for vårt indre liv. For å pleie vårt indre liv må vi lære oss å stanse og lytte til vårt hjerte, blant annet for å kunne vokte våre tanker og følelser. Ofte vet vi ikke hva som er hendt i vårt hjerte i løpet av en dag. Hva skjer i hver av oss?

Det er visdom å gi stillheten rom, for å bli i stand til å lytte til oss selv og til andre. Det betyr å bruke litt mindre tid på å se på mobilen eller TV-skjermen, for i stedet å se lyset i andres øyne, i ens eget hjerte, i Guds blikk på oss. Det betyr, ikke å la overdreven aktivitet løpe av med oss, men å vie tid til Herren, til å lytte til hans Ord.

Se hele tekst av Angelusbønnen på katolsk.no. Bilde øverst: walksinrome.com. Bilde nederst: Wikimedia Commons, Zenodot