Søndagsblad for søndagene 19. og 26. november 2023

Biskop Bernt I. Eidsvig feirer den 23. november kl. 14.30 en avskjedsmesse, i St. Olav Domkirke, for Martha Skretteberg som går av som generalsekretær i Caritas Norge, Kirkens egen hjelpeorganisasjon, etter 12 år i tjenesten. Under Skrettebergs ledelse har Caritas utviklet seg til å bli en av de ledende bistandsorganisasjonene i Norge. Skretteberg vil fortsette å tjene Caritas og Kirken, men vil nå jobbe på globalt nivå i Caritas-nettverket. Vi håper at så mange som mulig vil benytte seg av anledningen til å ta del i messen og takke Martha for hennes innsats for Caritas.

sondagsblad-231119-231126-1