Ukens pave Frans

All fattigdoms mor

Krig er “all fattigdoms mor”, og får særlig konsekvenser for sivile og familier. La oss holde alle anstrengelser i live, slik at fred kan vinne som en gave fra Gud og som et resultat av vår forpliktelse til rettferdighet og dialog.

Pave Frans, november 2023

Foto: CNS photo/Stoyan Nenov
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar