Velkommen til lovsangsaften lørdag 2. desember kl. 17.00 i St. Hallvard kirke