Ukens pave Frans

Hva er viktig for Gud?

For å gå videre på livets reise må vi gi avkall på “mer”, for å leve godt betyr ikke et liv fylt med unyttige ting, men å bli frigjort fra det overflødige, å gå dypt i oss selv for å finne og ta vare på det som virkelig er viktig for Gud. 

Pave Frans, desember 2023

Foto: Vatican Media
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar