Holmlia: Festen for Herrens Dåp

Gud åpenbarer seg i våre liv. Tanker fra p. Andreas’ preken.

Da vi kom til Holmlia kirke siste søndag litt før kl. 18, var det ingen krybbe mer å se. Alt hadde blitt fjernet. Kun en ensom stjerne hang ned fra kuppelen der hvor krybben hadde stått.

P. Andreas forklarte i sin preken at festen for Herrens Dåp ennå var del av julesesongen, men den markerer slutten. Jesus blir døpt, han er allerede en voksen mann. Etter denne søndagen gar liturgiens tekster over til Jesu liv som voksen. Jesus vandrer fra sted til sted, forkynner Guds rike og helbreder de syke.

På festen av Herrens Åpenbaring, som i 2024 falt på lørdagen før, var det ennå barnet i krybben som ble hyllet av de vise menn. Vi befinner oss altså i en tid, der det skjer en større forandring i liturgiens tekster og i Jesu liv. Men i alt dette åpenbarer Gud seg selv. Og Gud fortsetter å åpenbare seg i våre liv!