Velkommen sr. Anna!

Sr. Anna Thuong thi Tran fra Søstrene av Det hellige kors på Hønefoss hjelper som sakristan fram til sommeren

Vår kjære sr. Pauline fra Elisabethhjemmet på Nordstrand har dessverre sluttet i sin tjeneste rett før jul etter ca. to år som sakristan i vår menighet, noe som gjorde at menigheten ikke kunne ta en velfortjent avskjed med henne før hun reiste. Derfor: hjertelig takk til deg for din trofast tjeneste, kjære sr. Pauline! Og alt godt for din vei videre!

Heldigvis har sr. Anna Tran fra Hønefoss steppet inn nå. Sr. Anna skal være i sakristiet mandager og fredager. Hun hadde sin første arbeidsdag mandag 8. januar. Velkommen, sr. Anna!

De fleste av oss i menigheten vil nok knapt få se sr. Anna siden hun ikke er i menigheten på søndagene. Men hun hjelper på de to hverdagene. Da må hun ta bussen fra Hønefoss til Oslo tidlig om morgenen litt over kl. 6. “Det er ikke noe problem”, forklarer sr. Anna. “Jeg jobber også som kateket i St. Johannes, det tar enda lengre tid å komme dit.”

Hun har også mange andre oppgaver. Sr. Anna jobber på en barneskole og tar vakter på Ringerike sykehus. Dessuten har hun oppgaver i sin menighet på Hønefoss.

Hun forteller livlig om den tiden i august i fjor, da søstrene og sognepresten p. Josef Ottersen måtte forlate sine hjem grunnet flom. De bodde to uker på hotell og fikk besøk av biskop Bernt som feiret messe sammen med dem. På hotellet!

Sr. Anna sier at hun liker å jobbe i kirken. Sr. Anna, vi i menigheten ønsker deg alt godt for de månedene du skal være her hos oss!