Jesus inviterer oss: ‘Kom og se!’

Få deg et nytt sinnelag! Tanker fra p. Ragnars preken siste søndag.

Vi kan aldri hevde å kjenne sannheten med mindre vi har sett sannheten selv. For oss kristne er sannheten en person: Jesus Kristus.

Vi hørte i evangeliet at Jesus inviterer Johannes’ disipler: “Kom og se!” Det gjelder også oss. Hvorfor burde vi følge denne invitasjonen? Jesus ønsker at vi tar til oss et nytt sinnelag. Og vi skal følge hans kall. Det innebærer at vi må gå der han går.

Og hva vil det si å få et nytt sinnelag? Da kan vi se alle som har falt utenfor, som ikke blir inkludert.  Og også vi vil si til dem: ‘Kom og se!’

Vi bør øve oss å være inkluderende, å hilse de utenforstående velkommen og inn i vår gruppe.

Og ærlig burde vi være. Som vår pave Frans engang sa på et spørsmål fra journalister om hans forhold til homofile mennesker: “Hvem er jeg å dømme?” 

Vi skal være barmhjertige, vi bør ha medlidenhet. Vi burde ikke dømme eller fordømme. Men dessverre, vi er flinke til å nettopp gjøre det, vi liker å dømme og stenge folk ute. Hvordan kan vi forandre på det?

Et brukbart hjelpemiddel er å se våre egne feil. Da trenger vi igjen ærlighet. Dess bedre vi ser våre egne feil, dess enklere er det å være barmhjertig med våre medmennesker.

Det som også hjelper er å ha en levende relasjon til Jesus Kristus. Jesus vil vise oss hvordan det gjøres å være barmhjertig. For å si det med Jesu egne ord: “Døm ikke så du ikke selv blir dømt.”

Men, det å gå i Jesu fotspor er ikke bare enkelt. Det innebærer kors og død. Til gjengjeld er det også mye glede i det og den gleden veier opp for alt som er vanskelig.

Når vi følger Jesus så vinner vi ekte fellesskap, vi får en familie, vi blir del av en menighet. Vår menighet burde være inkluderende og være et sted vi hører til. La oss jobbe med saken!