Velkommen p. Meconnen!

St. Hallvard menighet har fått en ny kapellan.

Biskop Bernt har tildelt vår menighet en ny kapellan, p. Meconnen Tesfazghi. Han har særskilt ansvar for den eritreiske sjelesorg i Oslo katolske bispedømme.

P. Meconnen har allerede vært i menigheten en stund. Han kom til Norge 31. oktober i fjor og har siden bodd på Enerhaugen. Mange av dere har allerede sett ham som koncelebrant i messen, både på søndager og hverdager.

Vår nye prest er født i 1961 og han har bursdag 2. februar. De som kommer i messen på førstkommende fredag, kan – om han er der – gratulere ham med dagen og hilse ham velkommen.

Nå må vår nye kapellan lære seg norsk, noe han ser veldig frem til. I dag i Kontaktklubben har han allerede terpet på uttalelsen av vanskelige ord som ‘hedningefolkene’ og ‘alminnelig kirkeår’. Et tipp for dere som har lyst til å hilse på ham og slå av en liten prat: P. Meconnen kommer regelmessig på kontaktklubben onsdager etter kl. 11-messen.

Dere skal få vite mer om han etter hvert. Hans ganske voluminøse CV finner dere på katolsk.no. Bildet har vi sakset derfra.