Ukens pave Frans

Materielle goder er ikke nok

Å samle materielle goder er ikke nok for å leve godt, for livet er ikke avhengig av hva vi eier (jf. Luk 12,15). Livet er avhengig av gode relasjoner: med Gud, med andre mennesker, og også med dem som har mindre enn oss.

Pave Frans, januar 2024

Foto: AFP/Getty
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar