Sykesalving under ‘Kontaktklubbens messe’

I går ble det anledning til å motta sykesalvingens sakrament. I forbindelse med formiddagsmessen på onsdag (kl. 11, før Kontaktklubben) kunne alle som ønsket å motta dette sakramentet, komme fram i slutten av messen.

Både p. Andreas, p. Hubert og p. Meconnen salvet de frammøtte. Det foregikk på vanlig måte ved at presten la hånden på hodet, ber en bønn og å salver pannen og håndflatene med hellig olje.

De hellige oljer blir vigslet av biskop Bernt under en høytidelig messe i Stille Uke. Vanligvis blir det tirsdag før triduum (Skjærtorsdag, Langfredag og Påskevigiliene) i St. Olav, Oslo. Alle prestene fra menighetene i bispedømme er invitert til å konselebrere med biskopen og å ta de hellige oljer med til sine menigheter. De brukes bl.a. i dåp, ferming (konfirmasjonen) og nettopp sykesalving.