Ukens pave Frans

Omvendelse og indre fornyelse

Fastetiden, som begynner i dag, er en anledning til omvendelse og indre fornyelse gjennom å lytte til Guds Ord, vise omsorg for brødre og søstre som trenger vår hjelp, og bønn, spesielt om fredens nåde i verden.

Pave Frans, askeonsdag 2024

Foto: Vatican Media
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar