Ave crux I

Ave crux I

Til Hesychios, prest i Jerusalem

Dette tre vi klamrer oss til

for ikke å forsvinne

dette tre vi klatrer opp i

når vi ikke strekker til

dette tre springer ut

med blodrøde blomster i natt

Søker vi dit mot kveld

ser vi løvet

stige som fjær

…….

Jan Erik Rekdal

       Fra samlingen
Oppstandelse Nærvær, 1985