Ukens pave Frans

Han er Veien

Jesus Kristus er oppstanden! Han alene har makten til å rulle vekk steinene som blokkerer veien til livet. Han, den levende, er selv den veien. Han er Veien: veien som fører til livet, veien til fred, forsoning og brorskap.

Pave Frans, påskedagen 2024

Foto: CNS photo/Vatican Media
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar