Søndagsblad for Miskunns-søndag 7. april og søndag 14. april 2024

Menighetsrådsvalget i St. Hallvard menighet er 7. og 14. april.
Mer informasjon om gjennomføringen finner du på side 2.

sondagsblad-240407-240414.nettutgave