Velkommen til lovsangskveld lørdag 6. april kl. 17.00