Ukens pave Frans

Måtehold

Måtte vi lære å kultivere måteholdets dyd. Ved å kontrollere våre ord og handlinger kan vi unngå meningsløse konflikter og fremme fred i samfunnet vårt.

Pave Frans, april 2024

Foto: CNS photo/Pablo Esparza
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar