Førstekommunion i St. Hallvard 11. mai

Vi blir det vi mottar (Augustinus). Tanker fra p. Ragnars preken.

Det ble to høytidelige messer i dag, kl. 11 og 13. Rundt 50 spente, forventningsfulle barn mottok i dag sin første hellige kommunion.

P. Ragnar holdt en kort samtale med barna. Han spurte: “Hva skjer med oss når vi mottar Kristi legeme og blod?” Barna var litt sjenerte, derfor spurte han de voksne. De ville heller ikke svare med det samme. “Sant nok, spørsmålet er ikke fullt så enkelt å besvare”, medga p. Ragnar.

Så minnet han oss om Augustinus: ‘Vi blir det som vi mottar.’ Dette hadde den store helgen og kirkelærer sagt – allerede på 400-tallet. Ved å motta de eukaristiske gavene, tar vi del i Jesu eget liv.

Gratulerer så meget med deres festdag i dag, kjære førstekommunionsbarna!