Ukens pave Frans

Kristi kjærlighet favner alle

Kristi kjærlighet driver oss til å ta vare på de svakeste av våre brødre og søstre, de som er de mest marginaliserte. Det er en håndgripelig og modig kjærlighet som favner selv det som fortoner seg som uelskelig.

Kristi kjærlighet tilgir, glemmer, velsigner og gir uten grenser.

Pave Frans, mai 2024

Foto: CNS / Vatican Media
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar