Ukens pave Frans

Fredens misjonærer

Vi er kalt til å være fredens misjonærer. Dette valget vil gi oss fred. Det innebærer å gi plass i våre hjerter for alle, å tro at forskjeller ikke behøver å være hindringer, at andre mennesker er våre brødre og søstre, og at freden Jesus brakte inn i verden er ment for alle.

Pave Frans, mai 2024

Foto: CNS Photo/Paul Haring
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar