Uten Gud får vi det ikke til!

Kristus skal bli synlig iblant oss, for alle! Tanker fra p. Ragnars preken på Treenighetssøndag

Den tydeligste referanse til Treenigheten finner vi i dagens evangelium som også inkluderer et viktig oppdrag: “Dra ut og gjør alle folkeslag til disipler, ved å døpe dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn!”

Vi døper i Treenighetens navn fordi Jesus har bedt oss om å gjøre det, ifølge evangelisten Matteus. Og Jesus tilføyer: “Og selv er jeg med dere alle dager, frem til verdens ende.”

Jesus er med oss, alle dager! Er vi oss bevisste dette tilsagnet, denne store gaven?

Selv om vi er disipler, selv om vi prøver å følge Jesus helhjertet, så er eller kan vi ikke det 24/7, døgnet rundt. Vi kan til tider være uopplagte, irriterte, i dårlig humør. Jeg for eksempel kan være det tidlig mandag morgen før jeg har fått mine to kopper kaffe. Da var sannsynligvis ikke Gud den første dere ville tenke på når dere møtte meg.

Men, vi gir ikke opp! Vi gjør så godt vi kan! Det viktigste er: Kristus skal bli synlig blant oss. For ALLE.

Hva har det med Treenigheten å gjøre? Vi gjenspeiler alle Treenigheten ved at vi består av ånd, kropp og sjel. Dette er en form for ‘indre treenighet’.

Vår indre treenighet kommer til syne der himmelen møter jorden. Da får vi del i Treenighetens indre liv. Og dette skjer her og nå, i messen. Eukaristi og kommunion er vårt drivstoff. Vi tar imot Kristus i vår egen kropp.

Og da skjer forvandlingen, da bygges enheten.

Vi vil jo helst gjøre oss fortjent til det. Men, det kan vi ikke. Forvandlingen og enheten er en gave. Uten Gud får vi det ikke til!