Vi kan være uenige om det aller meste, men allikevel er vi ett!

Eukaristien er enhetens sakrament. Festen for Kristi legeme og blod i St. Hallvard. Tanker fra p. Ragnars preken.

Også i år ble det en stor feiring med to høymesser og prosesjon rundt Enerhaugen mellom messene samt grillfest etter begge høymessene. Se bildene her.

Høymessen kl. 11 var stappfull. P. Ragnar var hovedcelebrant, p. Meconnen og en gjesteprest hjalp ham i den høytidelige seremonien. Det var også voksendåp. I sin preken sa p. Ragnar følgende:

Corpus Christi, høytiden for Kristi legeme og blod, er dagen der vi feirer det som gjør oss til ett. Eukaristien, det hellige nattverd, er vårt sentrale sakrament. Det er Kirkens mål og hensikt, ifølge det Annet Vatikankonsilet.

Sjeldent tar vi en bibeltekst bokstavelig, men her gjør vi det. Jesus ber oss: “Gjør dette til minne om meg!” Og han sier: “Dette er mitt legemet, dette er mitt blod.”

Eukaristien er enhetens sakrament. Vi kan være uenige om det aller meste, men allikevel er vi ett! Brødet lages av mange korn som ikke kan skilles.

Vi bærer Jesus i vår egen kropp. Vi følger Kristus gjennom vår kjærlighet, vår tilgivelse og vår tjeneste. Måtte effekten av det vi tar imot bli synlig!