Autor Arkiv: Anna

I fellesskap gjennom kirkeåret – Ukens pave Frans

Kalt til å elske

Den Hellige Ånd kaller oss til å elske. Ikke bare dem som elsker oss og tenker som vi gjør, men alle, slik Jesus lærte oss. Han gjør oss i stand til å tilgi våre fiender og den urett vi har måttet holde ut. Ånden inspirerer oss til en kjærlighet som er aktiv og kreativ.

Pave Frans, mai 2021

Foto: REUTERS/Remo Casilli
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar

I fellesskap gjennom kirkeåret – Ukens pave Frans

Brødre og søstre,

Den Hellige Ånd driver oss mot enhet og samhørighet, mot et mangfoldets harmoni. Han får oss til å se på oss selv som deler av det samme legemet, som hverandres brødre og søstre. La oss se på helheten!

Pave Frans, pinsedagen 2021

Foto: Vatican News
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar

I fellesskap gjennom påsketiden – Ukens pave Frans

La oss først gjøre noe for andre

Alt vi ønsker at andre skal gjøre for oss, la oss begynne med å gjøre det for dem (jfr. Matt 7,12).

Ønsker vi å bli hørt? La oss da først lytte.
Trenger vi oppmuntring? La oss gi oppmuntring.
Ønsker vi at noen skal ta vare på oss? La oss ta vare på dem som er ensomme og forlatte.
Pave Frans, mai 2021

Foto: Vatican News
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar

P. Andreas sitt 25-årsjubileum som prest den 16. mai

De hjerteligste gratulasjoner til p. Andreas Rupprecht i dag som feirer sitt 25-årsjubileum som prest! Vår gode kapellan og NUKs landsungdomsprest har vært i St. Hallvard siden 2019 og har fått med seg de to største omveltningene menigheten har gått gjennom i en generasjon – vedlikeholdsprosjektet og koronapandemien. Prester, stab og menighetsråd vil få takke deg for din tålmodighet og fleksibilitet og for at du har tatt initiativ til å feire smittevernsvennlige messer utenfor Oslo.
I dag feirer du en slik messe for våre menighetsmedlemmer på Nesodden. Sogneprest P. Ragnar Leer Salvesen vil i anledning ditt jubileum konselebrere messen i dag og på vegne av hele menigheten vil Johan Fosse fra menighetsrådet overrekke blomster. Vi gratulerer så mye og satser på en ordentlig feiring med hele menigheten senere på året.

Arthur Haakonsen, menighetsrådsleder

I fellesskap gjennom påsketiden – Ukens pave Frans

La oss be rosenkransen sammen

La oss gjennom denne maimåneden løfte blikket mot Guds mor, vår trøst og vårt faste håp, og sammen be rosenkransen for å kunne møte tidens prøvelser og for å bli stadig mer forenet som en åndelig familie.

Pave Frans, mai 2021

Foto: Vatican Media
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar