Autor Arkiv: Anna

Ukens pave Frans

Måtehold

Måtte vi lære å kultivere måteholdets dyd. Ved å kontrollere våre ord og handlinger kan vi unngå meningsløse konflikter og fremme fred i samfunnet vårt.

Pave Frans, april 2024

Foto: CNS photo/Pablo Esparza
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Ukens pave Frans

Evangeliets glede

Evangeliets glede består i dette: at Gud elsker oss med ømhet og barmhjertighet. Vi er kalt til å få dette gledelige budskapet til å lyde over hele verden, og til å vitne om det med våre liv. Måtte alle oppdage skjønnheten i Guds kjærlighet manifestert i Jesus.

Pave Frans, april 2024

Foto: Reuters
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Ukens pave Frans

Han er Veien

Jesus Kristus er oppstanden! Han alene har makten til å rulle vekk steinene som blokkerer veien til livet. Han, den levende, er selv den veien. Han er Veien: veien som fører til livet, veien til fred, forsoning og brorskap.

Pave Frans, påskedagen 2024

Foto: CNS photo/Vatican Media
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar