Siste innlegg

SKOKLEFALL OG HOLMLIA KIRKE I SOMMER

Siste messe før sommeren i Skoklefall kirke på Nesodden var 4. juni.                                                             Første messe etter ferien blir 6. august.

I Holmlia kirke blir det messer som vanlig søndager kl. 17 med                                                                       unntak av 16. juli, 23. juli og 30. juli.

Fra 6. august vil messefeiring i Holmlia fortsette som ukentlig tilbud igjen.

ST. HANS-FEIRING I ST. HALLVARD 23. JUNI

ST. HANS-FEIRING ER I FERD  MED Å ETABLERE SEG SOM EN GOD TRADISJON I VÅR MENIGHET PÅ ENERHAUGEN. STORE OG SMÅ FRA ULIKE GRUPPER I MENIGHETEN SAMLES FOR Å GI TIL BESTE FRA SINE ULIKE TRADISJONER. UNGE OG GAMLE, DU SOM KOMMER ALENE ELLER FAMILIER MED BARN – VELKOMMEN TIL DERE ALLE FOR Å FEIRE DAGEN FOR JOHANNES DØPEREN