Siste innlegg

Maria-prosesjon

11. august gikk vi i Maria-prosesjon gjennom Oslos gater sammen med St.Olav og St.Johannes menighetene. Dette året hadde St. Hallvard menighet ansvaret for prosesjonen.

Vi feiret Jomfru Marias opptagelse i himmelen med rosenkransbønn og sang på ulike språk. Det var en vakker prosesjon og vi er veldig takknemlige for alle som deltok og hjalp med forberedelser og gjennomføring.

Under er noen bilder fra prosesjonen. For flere bilder, trykk her.

   

PÅSKENATT I ST. HALLVARD

Dette er natten og timen

som løser alle her nede som tror på Kristus,

fra verdens laster og syndens mørke,

gir dem din nåde tilbake

og skjenker dem del i din hellighet.

Dette er den natt

da Kristus brøt dødens lenker

og seirende stod opp fra de døde.

For uten gjenløsningens nåde

gavnet vår fødsel oss intet.

Så underfullt bøyer din godhet seg mot oss!

Fra påskelovsangen – Exsultet,som synges under under påskenattens liturgi.