Siste innlegg

ÅPNINGSTID FOR MENIGHETSKONTORET MELLOM 24. DESEMBER OG 2. JANUAR.

maria-i-st-h
Kontoret er stengt mandag 2. juledag.
Fra tirsdag 27. – fredag 30. desember vil bare telefon og e-post være betjent. Vær oppmerksom på at Oslo katolske bispedømme vil ha vedlikehold på datarelaterte tjenester 28. desember. Da kan det bli vanskelig å nå oss.

Fra og med 2. januar er kontoret betjent som vanlig mellom kl 09:00 og kl 15:00.

 

Prester og stab ønsker dere alle en velsignet julehøytid og et godt nytt år!

BOKLANSERING I ST. HALLVARD

Søndag 11. desember var en stor dag i St. Hallvard menighets liv. Da fant vårt aller siste jubileumsarrangement sted.Vi fikk presentert vår jubileumsbok «Der himmelen stiger ned» redigert av Knut Ruyter og med flere medforfattere som for anledningen var bredt representert under lanseringen. Det ble en flott opplevelse for oss som var til stede. Boken er så absolutt blitt kronen på jubileumsfeiringen.

Ved siden av å være en flott bok, både hva innhold og utseende angår, er den en viktig dokumentasjon av menighetens liv og levnet, samt om  kirkebygget og om byggets kunst og klokker.

Sammen med Hans Bruces bok «Fra Urtegaten til Enerhaugen», som kom til 100-årsjubileet, gis det et bredt og godt bilde av menighetens levde liv og av menighetens hjem, den prisbelønte kirken på Enerhaugen.

Boken kan kjøpes fra menighetskontoret, i menighetens bokskap på søndager og i St. Olav bokhandel. man kan også sende 358 kr til menighetens konto 3000 22 49134 og få boken tilsendt. Husk tydelig navn og adresse.

JUBILEUMSBOKEN LANSERES 11. DESEMBER

I forbindelse med jubileumsfeiringen i 2015 og 2016 er det  planlagt bokutgivelse. Om kort tid foreligger boken klar for salg. Boklansering blir 11. desember i menigehtsalen etter den norske høymessen kl 11:00. I tillegg til presentasjon og salg av boken, vil bokens redaktør Knut W. Ruyter holde billedforedraget: «Østkantens lunkne katolikker». Foredragets tittel baserer seg på et utsagn fra biskop Fallize.                         

Boken selges under lanseringen. Pris kr 299.                                                                                                                                 Boken kan forhåndsbestilles fra menighetskontoret ved å sende kr 299 til giro 3000 22 49134. Husk å oppgi navn. Hvis man ønsker boken tilsendt pr. post, betaler man i tillegg kr 59 for porto, totalt kr  358, til samme kontonummer. Husk å merke
jubileumsbokmed tydelig navn og adresse hvor boken skal sendes.forord-jubelboken

GRUNNKURS I TROEN

Troskurset i St. Hallvard startet opp på nytt i høst. Kurset er beregnet på dem som ønsker å få større kunnskap om sin tro, men er også et grunnkurs for dem som måtte ha tanker om på ett eller annet tidspunkt å bli tatt opp i Kirken.

Gruppen møtes onsdager kl 18:30 hver annen uke til leksjon. Kurset vil fortsette i vårsemesteret på følgende datoer: Oppstart på nyåret onsdag 18. januar. Deretter følger kursdagene 1. og 15. februar, 1., 15. og 29. mars, 5. og 19. april samt 3. og 31. mai.

  1. mai blir semesterets siste kursdag.

EKTESKAPSFORBEREDENDE KURS

ekteskapskursVårens ekteskapsforberedende kurs starter opp torsdag 19. januar 2017 kl 18:45 i St. Hallvard menighets lille sal. For ytterligere informasjon se Ekteskapskurs under KURS her på nettsiden.

DATOENE FOR KURSENE Våren 2017:
19. januar, 26. januar, 2. februar, 9. februar og 16. februar  2017

FAMILIETREFF I ST. HALLVARD

Tradisjonen tro ble den årlige familiedagen avholdt 29. november med  p. Carlo, St. Elisabeth-søstrene og glade barn med deres familier. Vi har tillatt oss å sakse en av mødrenes kommentar fra Facebook. Marta Bivand Erdal skriver:

«Du vet du er i St Hallvard når Elisabethsøstrenes postulanter leder an chicken dance på Familietreff 🙂 De har bodd i Norge 4 måneder, men det er intet hinder for dans med store og små 😉 Flott kirkevandring med p.Carlo, og endelig får man lov å se hva som er under alteret… Fin jord-høst-klode ble det også, med mange små kreative, ivrige bidragsytere. Så takknemlig for å få være del av dette fellesskapet på tvers av språk og bakgrunner, som ikke minst kommer til sin fulle rett når middagen er basert på det enhver tar med »?

JULEMARKED HOS ST. JOSEPHSØSTRENE OG ÅPEN DAG PÅ STA. KATARINAHJEMMET

Like sikkert som høsten er over oss arrangeres Julemarked i Glads vei på Grefsen hos St. Josephsøstrene og Åpen dag i Gjørstadgate hos Dominikanerinnene på Sta. Katarinahjemmet. Vi anbefaler alle å benytte denne anledningen til å bli bedre kjent med og å støtte våre ordenssøstre.!

Klikk på bildene for at informasjonen skal komme tydeligere fram.

 

 

ST. HALLVARD MENIGHET I ROMA

16. oktober dro en gruppe fra menigheten på pilegrimsreise til Roma. Første møte med Den evige stad var messen i St. Carlo al Corso hvor nordmenn hvert år feire Hellig-Olavs omvendelse 16. oktober. Det øvrige programmet handlet mye om å gå i den første kirkens fotspor. Vi var innom basilikaene  St. Paul utenfor murene, Sta. Maria Maggiore og St. Peter. En del av gruppen fikk med seg paveaudiensen onsdag. Vi gikk høytidelig gjennom de hellige dører. Planen var også å få med seg St. Johannes. Slik ble det ikke. Hver kveld feiret vi messe sammen med den lokale menigheten i San Carlo ai Catinari. P. Rodrigo og menigheten tok hjertelig i mot oss, og lot til å leve godt med at evangeliet ble lest både på italiensk og norsk med ditto prekener.

Geir Moen var vår kjentmann i Roma og tok oss med til Abbazia Tre Fontane hvor Paulus satt fengslet og senere led martyrdøden. I nærheten finnes en stille plett hvor det er en Maria-grotte. Denne besøkte vi også. Rusletur via getthoen, over Tiber-øya og over til Trastevere ble det tid til. Rusletur ble det også over Forum Romanum. Vi besøkte Il Gesu og var innom huset hvor Ignatius Lloyola bodde og hadde sitt kapell. Senere besøkte vi huset hvor Lukas etter tradisjonen skal ha skrevet Apostlenes gjerninger.

 

 

 

MENIGHETRÅDET 2016-2018 HAR KONSTITUERT SEG

Tirsdag 13. september avholdt menighetsrådet i St. Hallvard overgangsmøte med konstituering av nytt menighetsråd 2016-2018.

Vi takker MR14-16 for helhjertet innsats og ønsker vårt nye menighetsråd velkommen til en fruktbar arbeidsperiode i de kommende to år.

MR16-18 er sammensatt på følgende måte med sogneprest p. Carlo B. Le Hong Phuc som formann:

             Leder Darko Wakounig

            Nestleder Hung Ngoc Nguyen

            PRO-representant Hung Ngoc Nguyen med Darko Wakounig som hans  varamann.

            Øvrige rådsmedlemmer:

            Johan Fosse,

            Helge Grimnes,

            Bernt Gulbrandsen,

            Elzbieta Hembel,

            Adam Laszczynski,

 

Vararepresentanter med møterett:

            Mary Margaret Anthonypillai

            Amaz Arefe Frezghi,

            Mary Gloria Basil