Siste innlegg

KALLSMESSE TORSDAG 2. MARS

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Torsdag 2. mars ber Oslo katolske bispedømme imidlertid for kall til legordenene. I St. Olav domkirke feires det en egen kallsmesse denne dagen kl 18.00. Etter messen inviterer legdominikanere, legfransiskanere, legpicpus og legmarister til «kirkekaffe» og en kort presentasjon av de ulike legordenene.

VELKOMMEN!

Sakramentstilbedelse i nyttårsaften

ÅPNINGSTID FOR MENIGHETSKONTORET MELLOM 24. DESEMBER OG 2. JANUAR.

maria-i-st-h
Kontoret er stengt mandag 2. juledag.
Fra tirsdag 27. – fredag 30. desember vil bare telefon og e-post være betjent. Vær oppmerksom på at Oslo katolske bispedømme vil ha vedlikehold på datarelaterte tjenester 28. desember. Da kan det bli vanskelig å nå oss.

Fra og med 2. januar er kontoret betjent som vanlig mellom kl 09:00 og kl 15:00.

 

Prester og stab ønsker dere alle en velsignet julehøytid og et godt nytt år!

BOKLANSERING I ST. HALLVARD

Søndag 11. desember var en stor dag i St. Hallvard menighets liv. Da fant vårt aller siste jubileumsarrangement sted.Vi fikk presentert vår jubileumsbok «Der himmelen stiger ned» redigert av Knut Ruyter og med flere medforfattere som for anledningen var bredt representert under lanseringen. Det ble en flott opplevelse for oss som var til stede. Boken er så absolutt blitt kronen på jubileumsfeiringen.

Ved siden av å være en flott bok, både hva innhold og utseende angår, er den en viktig dokumentasjon av menighetens liv og levnet, samt om  kirkebygget og om byggets kunst og klokker.

Sammen med Hans Bruces bok «Fra Urtegaten til Enerhaugen», som kom til 100-årsjubileet, gis det et bredt og godt bilde av menighetens levde liv og av menighetens hjem, den prisbelønte kirken på Enerhaugen.

Boken kan kjøpes fra menighetskontoret, i menighetens bokskap på søndager og i St. Olav bokhandel. man kan også sende 358 kr til menighetens konto 3000 22 49134 og få boken tilsendt. Husk tydelig navn og adresse.

JUBILEUMSBOKEN LANSERES 11. DESEMBER

I forbindelse med jubileumsfeiringen i 2015 og 2016 er det  planlagt bokutgivelse. Om kort tid foreligger boken klar for salg. Boklansering blir 11. desember i menigehtsalen etter den norske høymessen kl 11:00. I tillegg til presentasjon og salg av boken, vil bokens redaktør Knut W. Ruyter holde billedforedraget: «Østkantens lunkne katolikker». Foredragets tittel baserer seg på et utsagn fra biskop Fallize.                         

Boken selges under lanseringen. Pris kr 299.                                                                                                                                 Boken kan forhåndsbestilles fra menighetskontoret ved å sende kr 299 til giro 3000 22 49134. Husk å oppgi navn. Hvis man ønsker boken tilsendt pr. post, betaler man i tillegg kr 59 for porto, totalt kr  358, til samme kontonummer. Husk å merke
jubileumsbokmed tydelig navn og adresse hvor boken skal sendes.forord-jubelboken