Siste innlegg

St. Hallvard menighet søker barne- og ungdomsassistent

Utlysning barne- og ungdomsassistent: 1 års åremål

St. Hallvard menighet er Oslos største katolske menighet med mer enn 16 000 medlemmer fra 136 ulike land. Katekese-, barne- og ungdomsarbeidet i menigheten er i stadig økende utvikling og vekst, og vi søker derfor en barne- og ungdomsassistent i 20% stilling til å assistere vår katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider i hennes arbeid. Stillingen er nyopprettet og satt til 1 års åremål, med mulighet for forlengelse.

Brenner du for katolske barn og ungdom?

Barne- og ungdomsassistenten skal være katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeiderens forlengede arm. Din nærmeste samarbeidspartner vil derfor være katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider, i tillegg til frivillige barne- og ungdomsledere. Arbeidet finner primært sted på kveldstid og i helger.

Har du erfaring fra arbeid med katolske barn og ungdom, er selvstendig, sosial og flink til å jobbe i team kan dette være stillingen for deg.

Gode språkkunnskaper i norsk, og god kjennskap til Den katolske kirkes lære og tro er nødvendig for stillingen.

Arbeidsoppgaver:
 • Bistå i menighetens katekese-, barne- og ungdomsarbeid.
 • Utforske muligheten for nye tilbud for barn.
 • Hjelpe til med å utvikle og gjennomføre et bredt tilbud av sosiale og religiøse aktiviteter for ulike alders- og målgrupper.
 • Arrangere overnattinger og samlinger for ulike barne- og ungdomsgrupper i menigheten, i samarbeid med katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider.
 • Støtte de frivillige med praktiske ting, inkl. administrasjon, økonomi og markedsføring.
 • Være en ansvarlig og trygg voksenperson for de unge.
 • Stedfortreder for katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider ved behov.
Menigheten søker en medarbeider med:
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge fra katolsk menighet/NUK.
 • Evne og lyst til å engasjere barn og unge i Den katolske kirke.
 • Kjennskap til Den katolske kirke og Kirkens lære.
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid.
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet over tid, og som er ryddig og nøyaktig.
 • Gode evner til å arbeide strukturert, samarbeide, lede, motivere og inspirere frivillige
Vi kan tilby:
 • 1 års åremål med mulighet for inntil 1 års forlengelse
 • Fleksibel arbeidstid og anledning til å påvirke stillingsbeskrivelsen.
 • Spennende oppgaver og mulighet for å utgjøre en forskjell
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger

Tiltredelse snarest. Medlem av Den katolske kirke og personlige egenskaper som forbilde vektlegges. Aktuelle søkere innkalles til intervju. Politiattest må fremlegges.

Lønn etter avtale/gjeldende satser.

Søknad med CV sendes innen 1. november 2018 til sogneprest p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc, Enerhauggata 4, 0651 Oslo eller carlo.hong.phuc@katolsk.no.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til sognepresten eller katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider Huyen Nguyen (48957391, huyen.nguyen@katolsk.no).

Nytt Menighetsråd i St. Hallvard

Menighetsrådet i St. Hallvard for perioden 2018-2020 konstituerte seg 11. september.
Menighetsrådsmedlemmer:
Arthur Haakonsen (leder), Hung Nguyen (nestleder), Stian Erdal, Johan Fosse, Phan Thi Kim Chi, Angelina Stanko, Darko Wakounig (utnevnt), Dominik Wojtyczka
Varamedlemmer:
Almaz Arefe, Yosief Hawaria Belay, Maria Claris Rajakumar

Vi ber for dere og ønsker alt godt!

Maria-prosesjon

11. august gikk vi i Maria-prosesjon gjennom Oslos gater sammen med St.Olav og St.Johannes menighetene. Dette året hadde St. Hallvard menighet ansvaret for prosesjonen.

Vi feiret Jomfru Marias opptagelse i himmelen med rosenkransbønn og sang på ulike språk. Det var en vakker prosesjon og vi er veldig takknemlige for alle som deltok og hjalp med forberedelser og gjennomføring.

Under er noen bilder fra prosesjonen. For flere bilder, trykk her.