En åpen avtale med Gud

I våre mørkeste stunder, når vi synder eller har gått oss vill, da har vi alltid en åpen avtale med Gud. Vi trenger ikke å være redde, for Gud vil forandre våre hjerter og gi oss den velsignelsen som er forbeholdt dem som åpner seg for å la Gud gripe inn og forandre dem.

Pave Frans, juni 2020

Redaktør for “Ukens pave Frans” er Frode Grenmar

Kalt til å dele

Den Hellige Ånd forsikrer oss om at vi ikke er alene, at Gud styrker og holder oss oppe.

Kjære venner, vi på vår side må gi videre den gaven som vi har mottatt: Vi er kalt til å dele med andre Åndens trøst, Guds nærhet.

Pave Frans, juni 2020

Redaktør for “Ukens pave Frans” er Frode Grenmar