Se, vi går opp til Jerusalem (Mt 20,18)

Pave Frans fastebudskap 2021 kort sammenfattet

Fastetiden: tiden til å fornye vår TRO, vårt HÅP og vår KJÆRLIGHET

I årets fastebudskap fokuserer pave Frans på de tre store søyler i våre liv: tro, håp og kjærlighet. Disse blir ledsaget av fastetidens tre bærebjelker: faste, bønn og almisse. Fastetiden er en tid for omvendelse [gresk metanoia; ordrett er det en oppfordring: utvid dine synvinkler og -punkter, dine tankemønstre og ditt hjerterom]. Omvendelsen blir mulig ved å velge fattigdommens og selvfornektelsens vei (faste), omsorg og kjærlig tjeneste for de fattige (almisse) og barnlig samtale med Gud (bønn). Da blir våre liv preget av dyp tro, levende håp og virksom nestekjærlighet.

Les mer