Askeonsdag mens pandemien herjer

Informasjon fra p. Ragnar

Når kristne nå begynner sin 40 dagers fastetid blir utdelingen av aske annerledes enn vanlig 

Les mer her