Gud, skap i meg et rent hjerte og forny en stadig ånd i meg

Fra Biskop Bernts fastebudskap

Gud, skap i meg et rent hjerte og forny en stadig ånd i meg er ord fra Salmenes bok (Sal 51). I dagene før askeonsdag har de fått meg til å be, og tenke. Fornyelsen er det ikke jeg som skal sørge for, det er Gud som gjør det. Fornyelsen skjer i bønn, og da ikke ved at jeg forteller Gud hva han skal gjøre, men i håpet om at han forteller meg hva jeg skal gjøre, hvem jeg skal se, hvem jeg skal ta meg tid til å høre på. Det er et program jeg har fulgt i fastetiden mange ganger, og det har vært en utbytterik åndelig investering. Hver gang.

Foto: katolsk.no

Les mer her