Gullkorn i fastetiden – fastetiden har kommet, nesten ubemerket

Du må ønske å se dem, gullkornene, alle de små gode tingene
som gjør livene våre verdifulle og verdt å leve.

Fastetiden har kommet, nesten ubemerket – for faktisk har vi nå vært i en spesiell fastetid i et helt år. I fjor begynte den midt i fastetiden, varte gjennom påske og våren, ble litt mer avslappet over sommeren, og økte deretter i intensitet igjen om høsten.

Fastetiden er en tid for å gi avkall på noe. Og dette øver vi alle akkurat nå. Det er ingen som ikke må gi avkall på noe: noen frivillig, mange tvunget og kanskje med en truet eksistens foran seg.

Les mer her