I fellesskap gjennom fastetiden – Dronning Ester og Purimfesten

Dagens meditasjon

Dagens lesning: Est 14,1.3–5.9–10

I de dager tok dronning Ester sin tilflukt til Herren, da hun var grepet av dødsangst. Hun bad til Herren, Israels Gud, og sa: «Herre, du alene er vår konge. Hjelp meg, den ensomme, som ikke har noen annen hjelper enn deg! For en stor fare henger over meg. Fra min tidligste barndom har jeg hørt i min fedrenestamme at du, Herre, tok Israel ut fra alle hedningefolk og våre fedre ut fra alle deres forfedre for å være din arvedel til evig tid, og at du gjorde mot dem alt det du hadde sagt. Kom oss i hu, Herre! Gi deg til kjenne i vår trengsels tid, og gi meg mot, du konge over gudene og herre over enhver makt. Legg de rette ord i min munn når jeg taler til kongen, og vend hans hjerte til hat mot ham som fører krig mot oss, så han og hans likesinnede må bli til intet. Fri oss ut med din hånd og hjelp meg, den ensomme, som ikke har noen annen hjelper enn deg, Herre, du som vet alt.»

Når jeg opplever en stor krise, når alt rundt meg bryter sammen, vil jeg da være i stand til å vende meg til Gud som Ester? Til å bønnfalle ham, skrike, be? “Hjelp meg fordi jeg er alene og har ingen andre enn deg!”

Bakgrunnen til denne lesningen er at jødene i det persiske riket er truet av en planlagt pogrom. Ester er en ung jødisk kvinne som blir kone til den persiske kongen Artaxerxes. Artaxerxes vet ikke om at Ester er jøde. Han har gitt sin guvernør Haman en generell fullmakt som vedkommende har misbrukt for å beordre jødenes utryddelse på en fastsatt dato. Ester vil prøve å få kongen til å omgjøre beslutningen. Det kan hun bare oppnå ved å begi seg selv i livsfare. Det er nemlig ikke tillatt til å oppsøke kongen uten å bli invitert. Den som våger seg inn til kongen uten invitasjon, vil miste livet. Med mindre kongen godkjenner besøket ved å rekke frem sitt gylne septer.

Les mer her