Månedlig Arkiv: februar 2021

I fellesskap gjennom fastetiden – Vend om, og tro på Evangeliet!

Dagens meditasjon

På den tid drev Ånden Jesus ut i ødemarken, hvor han var i førti dager og ble fristet av Satan. Han levde blant de ville dyr; men englene gikk ham til hånde.
Etter at Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea med evangeliet fra Gud og forkynte: «Tiden er inne, og Guds rike er nær. Vend om, og tro på Evangeliet!»

Jeg har alltid likt å høre disse ordene under utdelingen av askekorset: Vend om, og tro på Evangeliet! For meg ligger det noe hemmelighetsfullt i dem, et løfte, en forventning, et oppbrudd.

Det samme gjelder for setningen før: «Tiden er inne, og Guds rike er nær.» Guds rike, kommet i Jesus Kristus. Også her: noe hemmelighetsfullt, forventning, oppbrudd…

Hva er min rolle i alt dette? Hva er det Jesus vil?

At jeg tror på Ham, Hans glade budskap: Vår Gud er en barmhjertig å nåderik Gud, en som frelser, en som setter fri. Kan det være noe bedre i verden enn å tro på en slik Gud? Kan jeg stole på Jesus at hans ord er sanne? Kan jeg tro på hans Gud? Kan jeg tro…?

Og Jesus ønsker at jeg skal vende om. For meg har det alltid betydd at jeg vender meg bort fra det som er ondt og syndig i mitt liv.

Det var karmelittpresten Reinhard Körner som forklarte ordet ‘metanoia’ (vend om) under en stille retrett og ga det en enda større mening: Vi skal løfte blikket, utvide vår synsvinkel, forandre vår måte å tenke på, inntar et annet ståsted for å se på ting – og personer. Alle – virkelig alle, ikke noe unntak – er vi Guds barn, og vi bor i Guds gode skaperverk.

Virkelig, et glad budskap! «Vend om og tror på Evangeliet!» Noe som ikke er enkelt, men verdt å øve i denne fastetiden.

Bidrag fra redaksjonen (HHM)

Utendørsgudstjeneste med utdeling av askekors

I kommunene utenfor vil det være mulig å feire gudstjeneste, men det gjelder fortsatt sterke begrensninger. For å begynne fastetiden i fellesskap der det er mulig, vil p. Andreas feire en kort utendørsgudstjeneste og dele ut askekorset på 1. søndag i fastetiden (21.02.)

  • kl. 13.30 ved Skoklefall kirke (for innbyggere i Nesodden kommune)
  • kl. 15.00 ved Frogn kirke (for innbyggere i Frogn kommune)
  • kl. 15.45 ved Nordby kirke (for innbyggere i Ås kommune)
  • kl. 16.30 ved Ski middelalderkirke (for innbyggere i Nordre Follo kommune)

Vi møtes på parkeringsplassen foran kirken.

Påmelding skjer via billett.katolsk.no. Påmeldingen er åpen til gudstjenesten begynner.

Følg gjeldende smittevernbestemmelsene!
Bli hjemme når du er syk!
Hold avstand, og bruk munnbind om nødvendig.
OBS: Det er kun tillatt å samle folk fra samme kommune!
Vi må be folk i Oslo om å være tålmodige og vente til vi kan feire gudstjenester i Oslo igjen.

I fellesskap gjennom fastetiden – Dette er fasten jeg har valgt

Dagens meditasjon av Hanneke, søndagsskolekoordinatorNei, dette er fasten jeg har valgt:
å løse urettferdige lenker,
sprenge båndene i åket,
sette undertrykte fri
og bryte hvert åk i stykker,
 
å dele ditt brød med sultne
og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.
Du skal se til den nakne og kle ham,
du skal ikke snu ryggen til dine egne.
 
Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden,
brått skal helbredelsen komme.
Din rettferd skal gå foran deg
og Herrens herlighet følge etter deg.
 
Da skal du kalle, og Herren skal svare,
du skal rope, og han skal si: «Her er jeg!»
Om du tar bort hvert åk hos deg,
ikke peker med fingrene og snakker ondskapsfullt,
 
om du gir av ditt eget til den sultne
og selv metter den som lider nød,
da skal ditt lys gå opp i mørket,
din natt skal bli som høylys dag.
 
(Jesaja 58.6-10)

Når jeg i tidlig 20-årene jobbet i en ungdomsgruppe med tekster for fastetiden, fikk jeg lest denne teksten med åpne ører og hjerte for første gang. Teksten i Jesaja 58.6-10. De fungerer godt som skriftespeil og er samtidig et “grunnlagsdokument” for det kristne budskapet, det Jesus kaller oss til. Og dette i en tekst skrevet lenge før Jesus ble født. Den viser tilbake til vår jødiske arv og fremover til i dag, der vi er.

– Da skal lyset renne for deg i mørket, og natten skal bli som høylys dag.

Soloppgang over Gennesaretsjøen, foto HHM

Ukens pave Frans – Tilbake til Gud

Vi legger nå ut på vår reise gjennom fastetiden. Reisen begynner med ord fra profeten Joel, som peker ut den veien vi skal gå. Vi hører Guds invitasjon: “Vend om til meg av hele deres hjerte” (Joel 2,12).Fastetiden er en reise der vi vender tilbake til Gud.

Pave Frans, februar 2021.

Foto: aleteia.org
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar

I fellesskap gjennom fastetiden – Se i nåde til meg, Herre, i din miskunn

Dagens meditasjon av Gro Skailand, kirkevert

Se i nåde til meg, Herre, i din miskunn,

utslett min synd i din rike barmhjertighet.

Tvett meg for all min ondskap

og rens meg for min synd.

For jeg kjenner min synd

den står alltid for meg.

(Salme 51)

Min synd står alltid for meg…

Ja, gjør den virkelig det?

Jeg klarer ikke alltid leve opp til det gode vi er kalt til, og ofte er det så lett å “overse” alle de stedene i mitt liv der jeg svikter, ikke strekker til.

Fastetiden er en fin tid til å se på våre liv i et nytt lys, til å vedkjenne seg sine synder, søke Gud og be:

Se i nåde til meg, Herre og utslett min synd i din rike barmhjertighet.

Det føles så stort, så umulig.

Men han gjorde nettopp det da han ble korsfestet for våre synder.