I fellesskap gjennom fastetiden – Og Josef tok Maria til seg som sin hustru

Dagens meditasjon: Den nordiske bispekonferanses hyrdebrev om den hellige Josef

«Da Josef våknet av søvnen, gjorde han det som Herrens engel hadde pålagt ham og tok Maria hjem til seg som sin hustru.» (Matt 1, 24a)

Slik avsluttes beretningen hos evangelisten Matteus om Josefs drøm der Gud forklarer ham planene sine med Maria og gir ham mot. Josef, som Gud snakket til gjennom drømmer, har gjennom sin ydmyke trofasthet en diskret og skjult plass i evangeliene og spiller en viktig rolle i frelseshistorien. «Jesus så Guds ømhet i Josef» (Patris Corde, 3). I Kirkens tradisjon har Josef blitt stadig viktigere. Pave Frans understreket Josefs rolle i vårt kristne liv, ikke minst i liturgien, ved å fastsette at han alltid skulle nevnes i de eukaristiske bønner. Dette året, som er blitt erklært som den hellige Josefs år, gir oss muligheten til å bli bedre kjent med Josef og å søke hans hjelp for å kunne etterfølge Jesus på en nærmere måte.

Bilde: Den hellige Josefs drøm,
Anton Raphael Mengs (1728-1779), Wikimedia Commons

1.         Josef er en troens og rettferdighetens mann (jfr. Matt 1,19). Som Abraham, vår far i troen, blir han fremstilt som en rettferdig mann. Han ønsker ikke å påføre skam eller å skade Jomfru Maria. I ham blir det bibelske idealet realisert: Dette mennesket er kalt til å leve i tro og rettferdighet. Josef lytter til Guds stemme og følger Guds vilje, selv om det krever meget av ham og er vanskelig å forstå. På denne måten blir Josef en lærer for oss når vår tro blir satt på prøve, og han lærer oss å overgi oss til Gud selv i vanskelige situasjoner.

Les og se mer her. Skulle det blir for mye tekst for i dag, så frykt ikke! Du behøver ikke å lese alt nå. Vi kommer til å presentere biskopenes punkter som enkelte dagsmeditasjoner senere i år. På denne måten blir vi regelmessig minnet om at vi befinner oss i Den hellige Josefs år.

Bilde: Digital konferanse for de nordiske biskopene 15.-17. mars 2021, https://www.nordicbishopsconference.org/index.php?id=2843