Palmesøndagens preken

v/p. Ragnar

Hosanna, Davids sønn!
Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge,
Hosanna i det høyeste. 

Kjære venner, 

Slik starter vår feiring av Jesu inntog i Jerusalem. En dag som markerer både herliggjørelse og lidelse. Vi følger velkomsten han får – en kongelig hyllest av hele folket – og vi blir vitne til det urettferdige dramaet med en rettsak som ender med korsfestelse. 

Gjennom den stille uke ber kirken oss om å huske på og gjenoppleve de hendelsene som førte til vår forløsning og frelse. Sammen takker vi for det kjærlighetsofferet som Jesus gjorde for hver og én av oss og samtidig utfordres vi; vi utfordres til å gi et svar på Guds betingelsesløse kjærlighet til oss gjennom å vise den samme kjærlighet til hverandre. 

Les videre her