I fellesskap gjennom påsketiden – Så høyt elsket Gud verden

Refleksjon over dagens evangelium Joh 3,16-21

På den tid sa Jesus til Nikodemos: «Så høyt elsket Gud verden, at han gav sin enbårne sønn til pris, for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie. Gud sendte jo sin sønn til verden, ikke for å fordømme den, men for at verden skulle bli frelst ved ham. (Joh 3,16-17)

Hvordan kan man beskrive Guds kjærlighet? Finnes det ord som strekker til? Det måtte være ord som former seg til en stor hymne som fyller hele verden med sin klang. Ord som maler den vide himmelen på våre hjerters lerret. Evangelisten har funnet disse ordene og former dem til en lovprisningens hymne uten sidestykke. Ordene er så skjønne, så fulle av mening, håp og sannhet, at vi burde synge dem av full hals, skrive dem inn i våre hjerter og gjentar dem til stadighet.

Les videre her
Bilde: Himmelen over Østlandet (HHM)