Messe på andre pinsedag i Ski gamle kirke

Menighetens mobile prest p. Andreas feiret to messer på Follo

På andre pinsedag feiret p. Andreas to messer i den sørlige delen av St. Hallvard menighet, i Ski og på Nordby. De som bor i de to kommunene og hadde gitt menigheten sine e-post-adresser, fikk invitasjonen i sine elektroniske postkasser. Dette førte til at det i Ski gamle kirke troppet opp nesten 50 personer som fikk seg en fin pinsemesse. Stemningen var høytidelig og Gloria ble sunget (den tilhører egentlig ikke andre pinsedag – men dog siden ingen hadde kunnet være fysisk i messen første pinsedag). Mange var veldig takknemlige for muligheten til å feire messen igjen etter mange måneders pause.

P. Andreas holdt en preken over et stort maleri som pryder en vegg i kapellet La Neylière i Frankrike.
Les videre og ser flere bilder her.