Første søndagsmesse i St. Hallvard etter mer enn fire måneders tvangspause

Treenighetssøndag kunne endelig feires med troende fysisk tilstede. Det var dessverre kun tillatt med 20 personer i messen, i tillegg til prest, ministranter, lektorer, kirkevertene, organist og kor. Allikevel var det glissent mellom plassene i kirken.

Men vi får håpe at det snart åpnes til flere. Tallene på nysmittede synker stadig. I Oslo har insidensene gått ned mer enn 30 dager på rad og nærmer seg nå den kritiske grensen på 100 personer per 100.000 innbyggere per 14 dager. Når tallene faller enda litt, vil det nok åpnes for 50, kanskje 100 eller enda flere personer i hver messe.

De få som var så heldig å slippe inn i kirken i går, var i hvert fall veldig fornøyde å være samlet igjen. I høymessen kl. 11 holdt p. Ragnar en fin preken om det store mysteriet som Treenigheten er. Han la de fremmøtte på hjerte: Treenigheten i praksis betyr å utvikle seg fra prinsippet “Jeg og meg selv” til “Jeg, Gud og min neste”. Les prekenen her. Det kommer enda en liten refleksjon om temaet Treenigheten i morgen.