Månedlig Arkiv: juni 2021

I fellesskap gjennom kirkeåret – Fader Vår (2)

Refleksjon over Jesu bønn – fortsettelsen fra i går – “Når dere ber, skal dere ikke lire av dere en mengde ord”

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Når dere ber, skal dere heller ikke lire av dere en mengde ord, slik som hedningene, som tror at de da blir bønnhørt. Dem skal dere ikke ligne. For deres Far vet hva dere trenger til, alt før dere har bedt ham. Slik skal dere da be:
Du vår Far i himlene!
La ditt navn lyse blant oss, og opprett ditt rike; som i himmelen, la din vilje skje fyldest på jorden!
Gi oss det brød vi trenger i dag.
Tilgi oss hva vi har forbrutt, som også vi har tilgitt dem som har forbrutt seg mot oss.
Og bring oss ikke i fristelsens vold, men riv oss ut av det ondes makt!

I går konsentrerte vi oss om forklaringen Jesus kommer med, etter å ha lært disiplene bønnen. Da lå fokuset på tilgivelse. I dag skal vi se på det som Jesus innleder med. Og deretter på hele bønnen.

Jesus kommer først med en advarsel: “Ikke lir av dere en mengde ord – for deres Far vet hva dere trenger til, alt før dere har bedt ham.” Ja så? Gud vet hva jeg trenger allerede før jeg har bedt ham?! Det betyr egentlig at jeg ikke må konsentrere meg om det jeg trenger. Jeg er fri til å konsentrere meg om Gud. Jeg kan sette Gud sentralt i min bønn – ikke meg selv. Jo, det er også viktig, riktig og godt å fortelle Gud om hvordan jeg har det. Men jeg skal ikke bli fanget i det: ‘Ikke lir av dere en mengde ord.’ Husk, hvem du snakker med. Ta deg tid til å lytte. Du er sammen med en venn i bønnen, ikke glem det.

At Jesus tenker i de baner, blir fort veldig tydelig når vi ser på ‘Fader Vår’. De første tre bønneledd har utelukkende med Gud å gjøre. Vårt mål bør være å komme inn i Guds rike. Vår egne små og store behov og mål gjenspeiler ikke meningen med livet. Vårt livs mening er veien til og ankomsten i Guds flotte og store hjem, i paradiset. De tre første bønneledd gjør det synlig: “Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje.” Gud og Guds rike står i fokus.

For å kunne nå dette målet, tilføyer Jesus de andre bønneledd: Gi oss i dag vårt daglige brød. Her blir det tatt hensyn til alt det vi måtte trenge for å nå målet ‘Guds rike’, alt vi ville trenge på veien dit. Så kommer bønnen om tilgivelse og om å bli revet ut av den ondes makt. Her handler det om våre skyggesider, om alt som vil hindre oss på veien til Guds rike. Men også her – og kanskje spesielt her – kan vi møte Gud. Våre mørke sider trenger helbredelse og forsoning. Og det er særlig her at Gud kan og vil hjelpe oss.

Mor Teresa av Kalkutta sier: “Jesus var så sikker på at Gud elsket Ham og at Han elsket Gud at han strev uavlatelig med å gi oss en forståelse for denne Guds kjærlighet.”

Og mystikeren Julian of Norwich mener: Den største æresbevis som vi kan gi Gud, er å leve lykkelig og vel vitende om Hans kjærlighet.

I fellesskap gjennom kirkeåret – ‘Fader vår’ (1)

Refleksjon over dagens evangelium Matt 6,7-15 – ‘Som også vi har tilgitt dem som har forbrutt seg mot oss’

På denne tiden sa Jesus til disiplene sine: Slik skal dere da be:
Du vår Far i himlene!
La ditt navn lyse blant oss, og opprett ditt rike; som i himmelen, la din vilje skje fyldest på jorden!
Gi oss det brød vi trenger i dag.
Tilgi oss hva vi har forbrutt, som også vi har tilgitt dem som har forbrutt seg mot oss.
Og bring oss ikke i fristelsens vold, men riv oss ut av det ondes makt!

For dersom dere tilgir menneskene, når de har forgått seg, da skal dere også selv få tilgivelse av deres himmelske Far. Men om dere selv ikke tilgir, da vil heller ikke deres Far tilgi hva dere har forbrutt.»

Da jeg leste dagens evangelium, stusset jeg over forklaringen som Jesus gir rett etter bønnen: Vi får tilgivelse for våre synder kun når vi har tilgitt dem som gjør noe ondt mot oss. Når vi ikke tilgir, vil vi heller ikke bli tilgitt av Gud. Denne forklaringen er knyttet til den lille bisetningen i Fader Vår ‘som også vi har tilgitt dem som har forbrutt seg mot oss.’ Ser jeg nøye etter, så refererer Jesus til den eneste delen i bønnen som ikke er et anliggende rettet direkte til Gud. Nei, i denne lille bisetningen er det vi som står i sentrum, som må være de aktive, som bør ha tilgitt før vi selv kan be om tilgivelse.

Vi har før snakket om det som gjør tilgivelse så viktig, endog det kan være veldig vanskelig, – senest for to dager siden. Og her i Jesu bønn med de mange sterke petisjoner, er det ett forbehold: Vi blir kun tilgitt våre synder, når vi selv har vært villige til å tilgi. Det er vi som skal ta det første steget! Har jeg ikke tilgitt dem som har forbrutt seg mot meg, så kan jeg ikke be Fader Vår. Så enkelt er det!? Jeg spør meg: Hvorfor får tilgivelsen en så fremhevet plass i Jesu lære?

Vi har prøvd å forklare at det er viktig for oss selv å tilgi. Viktig for vår psykiske velvære og vår sjelelige frihet. Men hva om det blir for vanskelig? Da må vi nok be Gud om å hjelpe oss – om og om igjen. Vi må be Gud om å lege sårene som et annet menneske har påført oss. Bærer vi nag mot et av våre medmennesker, så er dette et hinder for vårt forhold til Gud. For Gud elsker oss alle på samme måte, de gode som de onde. Også den som har gjort noe ondt mot oss. Det er nok derfor at vi bør prøve å forsone oss med våre medmennesker – koste hva det koste vil.

Å be, det er et sprang i vår egen sjels brønn (Horst Gorski). Ser vi ned i denne brønnen med utgangspunkt i ‘Fader Vår’, så møter vi først ordene ‘Vår Far’. Med Jesus har vi lov å si ‘Abba’ – som betyr ‘pappa’ på arameisk. I ordet ‘pappa’ ligger noe som vekker tillit, gir trygghet. En pappa – eller en mamma – vil ikke straffe, fordømme, true eller ekskludere. Vi kan sette vår lit til at Gud som pappa og/eller mamma, er godhet og mildhet. Vi behøver ikke å være redde. Heller ikke når vi føler at vi (ennå) ikke kan tilgi. Det å be, er ærlighet mot seg selv – og ærlighet mot Gud. Når vi er ærlige, så vil Gud ta imot oss – uansett.

Refleksjonen over ‘Fader Vår’ fortsetter i morgen.

I fellesskap gjennom kirkeåret – «Gud elsker en glad giver!»

Refleksjon over dagens tekster 2 Kor 9,6-11 og Matt 6,1-6.16-18 – Rettferdighet har sin pris

Søstre og brødre, tenk på at den som sparsomt sår, han skal sparsomt høste, mens den som gavmildt sår, han skal også høste rikelig. Så må da enhver gi hva han finner for godt, men ikke tvert og tvungent, for «Gud elsker en glad giver». Og Gud har makt til å fylle dere med sin nåde i rikelig mål, slik at dere alltid og under alle forhold har alt dere trenger, og enda har rikelig til å gjøre godt med. Som det står skrevet: «Han har strødd ut, han har gitt til de fattige; hans godhet varer til evig tid.»
Han som «skaffer bonden korn til utsæd og brød til mat», han skal også skaffe dere såkorn, og la det spire og vokse, så deres godhet kan få bære rike frukter. Da blir dere selv rike i alt, og kan på alle måter vise en gavmildhet som får takken til å stige opp til Gud, når vi bærer gaven frem.

I dag har lesningen og evangeliet et felles tema, det dreier seg om å gi en gave. Hvordan vi gjør gode gjerninger, med hvilken indre holdning vi gjør det, er avgjørende – sier Jesus i bergprekenen. «Din venstre hånd skal ikke vite hva din høyre gjør.» Den som gir en gave, eller ber eller faster, for at dette skal bli sett av andre, gjør noe godt – men ikke i Guds øyne. Hvis vi gjør noe godt for å bli beundret, for å skille oss ut fra andre, for å være ‘noe bedre’, da mister vi ‘vår lønn i himmelen’.

Paulus snakker i teksten ovenfor om at vår godhet kan bære rike frukter med hjelp av Gud. Hva er disse fruktene? Det kan være mye ulikt, alt etter tid og sted. Martin Luther King kjempet mot rasisme med ikke-voldelige midler. ‘Black lives matter’-bevegelsen i dag følger opp. Greta Thunberg og ‘Fridays For Future’-bevegelsen prøver å redde klimaet. Mange engasjerer seg mot menneskehandel og tvangsprostitusjon, mot barnearbeid, misbruk og utnyttelse.

Vi alle kan uttale oss om disse gode mål. Men det bør ha konsekvenser for vår livsstil, det har sin pris! Den som er mot barnearbeid og utnyttelse kan ikke med god samvittighet kjøpe billige klær som er fabrikkert under urettferdige forhold. Den som vil redde miljøet, kan heller ikke gjøre det. Produksjonen av en eneste jeans forurenser 4000 liter vann. Den bør tenke seg om når han planlegger en reise: Kan jeg ta sykkelen, gå til fots, bruke offentlig transport? Den som uttaler seg for likestilling blant alle mennesker, kan ikke ta til motmæle når sine barn velger en partner med annen hudfarge eller etnisk bakgrunn.

Gud trenger mennesker som lar seg berøre av Hans Ånd og som berører verden ved å være Åndens redskaper.

I fellesskap gjennom kirkeåret – Elsk deres fiender!

Refleksjon over dagens evangelium Matt 5,43-48 – Be for dem som forfølger dere!

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste’ – og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere; slik at dere kan bli barn av deres Far i himlene, – han som lar sin sol stå opp over ond og god, og lar det regne både over rettferdig og synder.
For om dere elsker dem som elsker dere, hva lønn fortjener dere vel for det? Selv tolloppkreverne gjør det samme. Og om dere hilser deres landsmenn, men ingen andre, hva er vel det storartede ved det, – gjør ikke selv hedningene det samme? Men dere skal være fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen.»

I går hørte vi at vi skal vende det andre kinnet til når noen slår oss. Tung kost! Jesu bergpreken er sannelig ikke barnemat. I dagens lesning går han enda lengre: Elsk deres fiender! Hva? Betyr det at når noen slår meg, så skal jeg ikke bare vende det andre kinnet til, jeg skal i tillegg ‘elske’ angriperen?

Det å bære nag, å være fornærmet, å forakte og hate noen som gjør ondt mot meg, er forståelig og menneskelig. Vi kan ha disse følelsene. Men det som er viktig er jo hva vi så gjør med våre følelser, hvordan vi bearbeider dem. Når noen har gjort noe ondt mot meg og jeg går rundt med mine dårlige følelser mot vedkommende i uker, måneder, ja kanskje år, så blir følelsene til noe som skader meg. Jeg blir bitter, grinete og ulykkelig. Et lykkelig og fritt liv er ikke lenger mulig. Jeg blir en slave av mine bitre følelser.

En annen synsvinkel er: Kan jeg se mine egne svakheter og skygger, kan jeg tilgi meg selv at jeg er som jeg er, kan jeg på denne måten også tilgi den andre? Når jeg er ærlig, så vet jeg om min egen egoisme, min griskhet, min likegyldighet og treghet og mine andre feil. Når jeg kan se at mine ‘fiender’ er mine medmennesker, mine søstre og brødre som sliter med de samme vanskelighetene, så har jeg tatt det første steget. «Gud lar sin sol går opp over god og ond, han lar det regne både over rettferdige og syndere.» Er det bare den ene av disse kategoriene – ‘god og ond’ og ‘rettferdige og syndere’ – som beskriver meg eller min nabo?

Og enda en tanke: Hvordan er det for eksempel når jeg på en søndag kommer ut av kirken og hilser på folk? Nå i Corona-tiden skjer dette jo ikke hyppig. Skulle jeg har vært så heldig og fått en av de få billettene som åpner for min deltakelse i messen, så er det kanskje ikke så mange på kirkebakken som jeg kan hilse til. Men kanskje husker jeg det fra før i tiden: Blir det ikke slik at jeg holder meg til de mennesker jeg kjenner og prater kun med dem? Ser jeg de andre, de med en annen hudfarge og etnisk bakgrunn, barna som løper mellom beina til de voksne, de som står alene og kjenner ingen? «Om dere hilser deres landsmenn, men ingen andre, hva er vel det storartede ved det?»

«Men dere skal være fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen.» Fullkommenhet er en stor oppgave og utfordring!

Bilde: Pilegrimsgruppen fra St. Hallvard og St. Marien-Bergedorf på vei opp til Saligprisningens fjell (mars 2013). På denne høyden nær Kapernaum skal Jesus har holdt sin bergpreken.

I fellesskap gjennom kirkeåret – Å vende det andre kinnet til

Refleksjon over dagens evangelium Matt 5,38-42 – Har ‘ikke-vold’ en sjanse i konfliktløsning?

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dere har hørt det er sagt: ‘Øye for øye, tann for tann.’ Men jeg sier dere at dere ikke skal gjengjelde angrep. Tvert imot, – om noen slår deg på ditt høyre kinn, vend også det andre til; om en stevner deg for retten for å få din kjortel, så la ham få kappen med; om noen tvinger deg til å gjøre tjeneste én mils vei, så følg to mil med ham. Til den som ber deg skal du gi; den som vil låne av deg skal du ikke vende ryggen».

«Øye for øye, tann for tann.» Denne regelen fra annen Mosebok (2 Mos 21) var ment for å begrense konflikter, for å unngå voldsspiralen. Dynamikken i konfliktene skal holdes i tømmene på denne måten, men den kan løpe løpsk, også når man prøver å holde seg til regelen. Hvordan håndterer vi konflikter? Har ‘ikke-vold’ en sjanse? Menneskeheten ble i løpet av sin historie trent på to muligheter: å unndra seg, være passiv, eller øve motstand, være aktiv. På politisk plan finnes lignende alternativer. Motstand kan fort bety krig, den verste av alle mulige veier.

Når vi ser på dagens kriger, så er det ganske ofte stormaktene som er innblandet og som har mest nytte av en bevæpnet konflikt (Syria, Afghanistan, Irak, Libya m.m.). De ønsker å bruke siner våpen for etterpå å kunne produsere nye som er enda mer ødeleggende, tjene penger ved å selge flere våpen til aktørene, vinne makt og innflytelse. Ofrene er sivilbefolkningen som oftest nok mister livet eller livsgrunnlaget. Når de så prøver å flykte til de landene som tjener mest på krigen, for å bygge opp et nytt livsgrunnlag og leve i fred, blir de gjerne hindret, avvist og sendt tilbake. Kynisk, eller?

Mye bedre er det å prøve å pålegge en person eller makt som utløser en konflikt, økonomiske sanksjoner som merkes i egen lommebok. Men ofte er stormaktene ikke enige om slike grep siden de har egne interesser i konfliktene.

Det finnes et eget forskningsområde som prøver å finne ikke-voldelige måter å løse konflikter på. Mye handler om å samle kontrahentene rundt et bord hvor de kan forhandle med like rettigheter. Konflikter bør løses i samtaler, ikke på slagmarken. Det samme gjelder også våre personlige konflikter.

Hva foreslår Jesus? Hans måte er enda mer radikalt enn det vi har nevnt hittil. Vi skal ikke øve motstand mot en angriper. Tvert om, vi skal avvæpne ham ved å gjøre det han krever – og enda mer: «Om noen slår deg på ditt høyre kinn, vend også det andre til; om en stevner deg for retten for å få din kjortel, så la ham få kappen med; om noen tvinger deg til å gjøre tjeneste én mils vei, så følg to mil med ham.»

Jesus foreslår altså en slags tredje vei for å løse en konflikt: ikke å være passiv, ikke å øve motstand, men å være kreativ, mild og ydmyk. På denne måten tvinges en angriper å måtte velge mellom godt og ondt. Ved å bli konfrontert med det gode, blir det onde synlig, klart og tydelig. Som Fjodor Dostojevskij sier:

«Jesus satser på saktmodighet ved ‘å vende det andre kinnet til’. Det er et fryktelig maktmiddel som tvinger enhver å velge mellom godt og ondt.».

Bilde: freebibleimages.com