I fellesskap gjennom kirkeåret – Gud innstifter pesach-festen

Refleksjon over dagens lesning 2 Mos 11,10-12,14 – Når dere spiser det, må dere ha belte om livet, sko på føttene og stav i hånden.

I de dager gjorde Moses og Aron mange under for farao. Men Herren forherdet farao, så han ikke lot israelittene dra bort fra sitt land. Mens de var i Egypt, sa Herren til Moses og Aron: «Denne måneden skal være nyttårsmåneden for dere. Dere skal regne den for den første måned i året. Si til hele Israels menighet: På den tiende dag i denne måned skal hver husfar ta seg ut et lam, ett for hver husstand … Dere skal ta vare på det den fjortende dagen i denne måned. Da skal hele Israels menighet slakte det straks etter at solen er gått ned. Så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolpene og det øverste dørtreet i de husene hvor de spiser det. Samme natt skal de steke kjøttet på ilden og spise det med usyret brød og bitre urter. … Når dere spiser det, må dere ha belte om livet, sko på føttene og stav i hånden. Spis det i hast! Det er påskehelg for Herren.

For samme natt vil jeg gå gjennom Egypt og slå i hjel alle førstefødte i landet, både av folk og fe; og over alle gudene i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Men blodet skal være det merke som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ikke noe ødeleggende slag skal ramme dere når jeg slår Egypt. Siden skal denne dagen være en minnedag for dere. Da skal dere holde helg og høytid for Herren. En evig lov skal det være for dere å feire den i slekt efter slekt.»

For en natt! Israelittene feirer sin første pesach-fest og er rede til å vende ryggen til Egypt. Det er natten da Gud setter israelittene fri fra trelldom og undertrykkelse. Det er nettenes natt!

Les videre her
Bilde: Påskenattsfeiringen 2017, p. Carlo velsigner påskelyset, p. Myron holder lyset og prestestudent Joakim Teigen ministrerer